W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy sytuacje, w których konieczne jest dokonanie niewielkich płatności za nabywane różne drobne usługi, jak choćby: opłata za miejsce parkingowe w centrum miasta, skorzystanie z basenu, kupno biletu do kina, zakup biletu komunikacji miejskiej, a ostatnio nawet wypożyczenie roweru. Dlatego wraz z rozwojem technologii mobilnych możliwe stało się dokonywanie takich płatności bez wykorzystywanie gotówki. Jak wskazują autorzy raportu „Mobilne systemy pieniądza elektronicznego i inne instrumenty mobilnych płatności” (załącznik 20) – dr Remigiusz W. Kaszubski oraz Paweł Widawski – „Przewiduje się, że najczęstszym typem transakcji w handlu mobilnym będą mikropłatności, tradycyjne elektroniczne instrumenty płatnicze nie są odpowiednie do dokonywania takich transakcji z uwagi na wysokie koszty i małą efektywność”.

Oferowane rozwiązanie w postaci Karty Miejskiej pozwoli na jednorazowe naładowanie Karty, a następnie dokonywanie za jej pomocą wielokrotnych płatności, pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy wysokości środków, którymi została wcześniej zasilona. Dodatkowo Karta Miejska może zostać spersonalizowana, dzięki czemu będzie jednocześnie pozwalała zidentyfikować jej posiadacza, co pozwoli na wykorzystywanie jej np. jako karty wstępu do zamkniętych klubów.